Telefón:
0905 369 312
0905 369 313
0905 369 314
033/774 71 04
033/774 71 65

Fax:
033/774 81 62


V severovýchodnej časti kraja Trnava, na svahoch Považského Inovca, hospodári na ploche 1418 ha poľnohospodárskej pôdy Roľnícke družstvo zo sídlom v Moravanoch nad Váhom.

Družstvo je vytvorené zo štyroch fariem:

• Moravany nad Váhom
• Hubina
• Ducové
• Banka

Poľnohospodárska výroba:

- rastlinná výroba:

a) jačmeň sladovnícky
b) pšenica
c) kukurica
d) proso
e) hrozno

- živočíšna výroba:

a) hovädzí dobytok
b) ošípané

Ostatná činnosť:

- poľnohospodárske a mechanizačné služby:

a) LIAZ MTSP – 27
b) UNK 320
c) Odvoz kontajnerov – 5, 6, 7 m3
d) Obilný kombajn CASE CT 5070
e) Poľnohospodársky traktor STEYR 9220

- ťažba štrkov
- uskladnenie interného materiálu
- ťažba zeminy

Pracovná doba: 7.00. – 15.00 hod.

Názov družstva: Roľnícke družstvo Moravany nad Váhom
Ičo: 208051
IČ DPH: SK 2020395234
Sídlo: Družstevná 200, 922 21 Moravany nad Váhom